Ochrona środowiska

Informacje dotyczące gospodarki odpadami

w gminie miejskiej Świdnik

Harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych w 2019r.

Mapa rozmieszczenia pojemników na psie odchody.

Wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji pomiarowych na żywo.