Monitoring wizyjny

        Miejski Monitoring Wizyjny stanowi jeden z podstawowych elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie miasta Świdnika. Bardzo często okazuje się cennym źródłem informacji o zdarzeniach wymagających interwencji różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie, zarejestrowany przez kamery obraz zdarzeń inicjuje działania interwencyjne Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego czy Straży Pożarnej.

Podstawowymi celami funkcjonowania Miejskiego Monitoringu Wizyjnego są:

  • ochrona bezpieczeństwa osób i mienia;
  • ochrona porządku publicznego;
  • pozyskiwanie materiałów dowodowych.

        Cele te realizowane są poprzez ukierunkowanie pracy operatorów monitoringu na stałą obserwację oraz reagowanie na sytuacje niosące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia znajdującego się w obszarze objętym dozorem kamer.

        System monitoringu wizyjnego w 100% jest obsługiwany przez Straż Miejską w Świdniku. Na system składa się światłowodowa sieć obejmująca swoim zasięgiem najważniejsze punkty w mieście oraz centrum monitoringu mieszczące się w budynku Straży Miejskiej w Świdniku. Punktów tych dogląda 48 kamer działających nieprzerwanie w dzień i w nocy pod okiem strażników miejskich czuwających całą dobę. 

        W najbliższym czasie zaplanowano rozbudowę systemu o kolejne punkty w miejscach najbardziej zagrożonych występowaniem zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców miasta Świdnika oraz system rejestracji tablic samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu naszego miasta.