Mapa punktów kamerowych monitoringu miejskiego

Poniżej przedstawiamy interaktywną mapę punktów kamerowych monitoringu miejskiego administrowanego przez Straż Miejską w Świdniku.

Miejski Monitoring Wizyjny prowadzony jest przez Straż Miejską w Świdniku z siedzibą przy ul. gen. Hallera 9, 21-040 Świdnik, w celu:

  • utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej i obejmuje teren miasta Świdnik

stosowanie do przepisów art. 11 ust.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016, poz.706 z późn. zm.). Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: 81 751 41 30, e-mail: strazmiejska@poczta.e-swidnik.pl