Kontakt

Straż Miejska
w Świdniku

21-040 Świdnik, 

ul. Gen. J. Hallera 9

woj. lubelskie

Kontakt telefoniczny

Dyżurny: 81 751-41-30

sms.: 697-300-123

Sekretariat: 81 751-41-31

Komendant: 81 751-41-39

NIP/REGON

NIP: 713-229-62-54

REGON: 430908130

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 81 751-76-19iod@e-swidnik.pl