Kierownictwo

Janusz Wójtowicz

Komendant Straży Miejskiej w Świdniku

tel. 81 751 41 39

strazmiejska@poczta.e-swidnik.pl

Justyna Kołb-Sielecka

Kierownik Monitoringu Wizyjnego 

tel. 81 751 41 30

strazmiejska@poczta.e-swidnik.pl

Agnieszka Story

Kierownik Kancelarii Straży Miejskiej 

tel. 81 751 41 31

strazmiejska@poczta.e-swidnik.pl