Jakość powietrza w naszym mieście.

Poniżej przedstawiamy aktualizowane na żywo wyniki z pomiaru jakości powietrza w Świdniku. Obecnie dostępne są dane z dwóch stacji pomiarowych zlokalizowanych na ul. Hryniewicza oraz na ul. Wojska Polskiego.