Dane statystyczne

Praca Strażników Miejskich to nie tylko dbanie o porządek ale również reagowanie na wykroczenia mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Aby nasze działania odniosły skutek reakcja ta nierzadko musi być stanowcza. Poniżej prezentujemy wyniki pracy Strażników Miejskich osiągnięte w roku 2017.

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców:2685

Ilość ujawnionych wykroczeń: 1435

Ilość nałożonych mandatów karnych: 501

Ilość zastosowanych pouczeń: 833

Ilość skierowanych wniosków do Sądu o ukaranie: 54