Dane statystyczne

Praca Strażników Miejskich to nie tylko dbanie o porządek ale również reagowanie na wykroczenia mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Aby nasze działania odniosły skutek reakcja ta nierzadko musi być stanowcza. Poniżej prezentujemy wyniki pracy Strażników Miejskich osiągnięte w roku 2018.

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców: 3448

Ilość ujawnionych wykroczeń: 1593

Ilość nałożonych mandatów karnych: 692

Ilość zastosowanych pouczeń: 787

Ilość skierowanych wniosków do Sądu o ukaranie: 68