Przyjęcia interesantów w budynku Straży Miejskiej w Świdniku.

Od 17 kwietnia 2020 roku interesanci są normalnie przyjmowani w budynku Straży Miejskiej w Świdniku przy ul. Hallera 9 w Świdniku. Obowiązują nas oczywiście zasady wynikające z przepisów dotyczących walki z pandemią koronawirusa.

Do budynku straży zapraszamy wszystkich interesantów, którzy chcą załatwić swoje sprawy, których nie da się w żaden inny sposób jak osobiście. Oczywiście obowiązują nas wszystkich podczas wykonywania swoich czynności przepisy dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakresie zwalczania pandemii koronawirusa. Interesanci mają obowiązek posiadania masek ochronnych na nos i usta oraz rękawiczek jednorazowych. W ten sam sposób muszą być też wyposażone osoby przyjmujące interesantów. W straży w toaletach są dostępne płyny do odkażania (zalecamy do skorzystania). W przypadkach gdy jest to niezbędne do identyfikacji interesanta, możemy poprosić o chwilowe zdjęcie maski z twarzy. Jeśli na terenie komendy będzie przebywać maksymalna dopuszczalna liczba interesantów może się zdarzyć, że dyżurny poprosi o chwilowe pozostanie przed budynkiem. Wszystkie osoby dorosłe będą wpuszczane pojedyńczo z wyjątkiem osób niepełnosprawnych wymagających opieki osoby trzeciej.

Przypominamy, że nadal zachęcamy do maksymalnego wykorzystywania zarówno połączeń telefonicznych jak i emailowych do korespondencji. Jesteśmy dostępni całą dobę, a interwencję podejmujemy w godz. 6.30 do 22.00.