Pieniądze na bezpieczeństwo.

Przedstawiciele władz miasta i świdnickiej Straży Miejskiej otrzymali ministe­rialną promesę na 100 tys. zł. Pieniądze zostaną wydane na zakup defibrylatorów, kasków i kamizelek dla młodych rowerzystów oraz zestawów doświetlających przejścia […]