Zostań strażnikiem miejskim w Świdniku!

Chcesz pomagać ludziom? Nie boisz się nowych wyzwań i odpowiedzialnej pracy? Interesujesz się bezpieczeństwem? Możesz znaleźć stabilne zatrudnienie w Straży Miejskiej w Świdniku. Dokumenty aplikacyjne można złożyć do 10 marca 2019 roku.

            Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad ruchem drogowym, współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli a także pomoc przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych to główne zadania jakie czekają na nowych aplikantów.

Aplikantem może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 21 lat i w pełni korzysta z praw publicznych oraz posiada minimum średnie wykształcenie. Kandydat musi też wykazać się nienaganną opinią oraz sprawnością fizyczną i psychiczną, a także dotychczasową niekaralnością i uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej.

Dodatkowymi atutami będzie znajomość zagadnień z zakresu prawa, prawa administracyjnego i funkcjonowania samorządów i administracji publicznej, znajomość ustawy o strażach gminnych, a także innych przepisów regulujących współpracę straży z Policja i innymi instytucjami. Kursy specjalistyczne w zakresie ratownictwa medycznego, samoobrony, techniki jazdy, ochrony środowiska oraz znajomość języków obcych to m.in. wymagania dodatkowe, które pomogą wyłonić najlepszych kandydatów.

Dokumenty wyszczególnione w ogłoszenie na stronie:  https://smswidnik.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//nabor_2019.pdf należy składać do 10 marca 2019 roku w siedzibie SM w Świdniku przy ul. Hallera 9.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– trzynastą pensję,

– świadczenia socjalne,

– preferencyjne ubezpieczenia grupowe,

– możliwość pogłębiania swoich kwalifikacji ogólnych i zawodowych.