Pierwszy defibrylator trafił do strażników miejskich w Świdniku.

              Z dniem 1 grudnia strażnicy miejscy w Świdniku zostali wyposażeni w defibrylator, który w sytuacjach utraty przytomności może uratować życie. Wcześniej wszyscy strażnicy zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jego obsługi. Urządzenie wraz z dwoma innymi, które trafią do świdnickiego magistratu i MOK w Świdniku zostało zakupione w ramach realizacji rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Straż Miejska w Świdniku realizuje gminny program „Widzę, Reaguję II” w ramach rządowego projektu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Z tego właśnie programu Gmina Miejska Świdnik otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 tys. złotych. Kolejne 13 tys. wyłożyła gmina. Jednym z elementów właśnie tego projektu jest zakup m.in. 3 zestawów defibrylatorów. Jeden z nich posiada straż miejska, kolejny trafi do świdnickiego magistratu a trzeci będzie się znajdował w MOK w Świdniku. Z obsługi tego urządzenia zostali przeszkoleni pracownicy urzędu, MOK-u oraz strażnicy. Podczas trzydniowego szkolenia poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który pozytywnie zdali wszyscy uczestnicy. Niebawem otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Strażnicy już dysponują tym urządzeniem. Na co dzień znajduje się ono na wyposażeniu patrolu tj. w godz. 7.00 do 22.00 a w nocy w dyspozycji dyżurnego komendy straży miejskiej w Świdniku przy ul. Hallera 9. Nasza jednostka jest czynna 24 godziny na dobę przez cały rok. Mamy nadzieję, że nie trzeba będzie często korzystać z pomocy defibrylatora ale jeśli zajdzie taka konieczność, to będzie to skuteczna pomoc.

Na terenie Świdnika w miejscach publicznie dostępnych będzie się znajdować już 5 takich urządzeń. Pierwszy znajduje się w MCUS w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 40, a kolejny w galerii handlowej Venus. Wspomniane trzy następne trafią 11 grudnia w miejsca wyżej opisane i będą znajdować się w specjalnych skrzynkach publicznie dostępnych. Obsługa urządzenia nie jest trudna. Wystarczy się tylko stosować do komunikatów ustnych wydawanych przez urządzenie po jego uruchomieniu. Specjalne tabliczki informacyjne będą wskazywać ich lokalizację. Strażnicy miejscy będą też rozdawać specjalne tabliczki magnetyczne dla mieszkańców Świdnika z informacją, gdzie znajduje się specjalistyczny sprzęt by umieścić je w swoich mieszkaniach w miejscu widocznym np. na lodówce.