Strażnicy, urzędnicy i pracownicy socjalni uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Minuty a nawet sekundy mają znaczenie przy udzielaniu pomocy ofiarom wypadków czy osobom, które straciły nagle przytomność. Taką pomoc będą nieść też strażnicy miejscy, urzędnicy magistratu, pracownicy socjalni czy Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. A wszystko w ramach rządowego projektu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, na które gmina miejska Świdnik dostała dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych.

          Straż Miejska w Świdniku w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” realizuje gminny projekt „Widzę, Reaguję II”. Na projekt ten składa się zakup czterech aktywnych przejść dla pieszych, zakup trzech defibrylatorów i szkoleniem dla z zakresu pomocy przedmedycznej, zakup rowerów dla strażników oraz programu „Autochodzik”, a także rozbudowa monitoringu miejskiego o kolejne cztery specjalistyczne kamery. Projekt ma charakter edukacyjny i zawiera m.in. konkursy dla dzieci szkół podstawowych w zakresie bezpiecznych zachowań z nagrodami dla laureatów i drobnych upominków dla uczestników. Strażnicy w ramach programu „Autochodzik” poprzez zabawę uczą najmłodszych bezpiecznych zachowań na drodze. Naukę prowadzimy też dla czwartoklasistów w zakresie wiedzy jaka potrzebna jest do zdobycia karty rowerowej, poprzez zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz same egzaminy. Właśnie to tego celu strażnicy dostaną dwa nowe rowery.

          Jednym z najciekawszych i praktycznych zakupów są defibrylatory, które otrzyma po jednym egzemplarzu Straż Miejska w Świdniku, Urząd Miejski w Świdniku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku. Z zakupem wiąże się profesjonalne szkolenie, które prowadzą lekarze i ratownicy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Lublinie. Szkolenie zawiera elementy zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Kurs trwa 3 dni i obejmuje m.in. bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia, podstawy anatomii i fizjologii, przyczyny utraty przytomności, ocena poszkodowanego, ułożenie nieprzytomnego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych i dzieci, metody udrażniania dróg oddechowych, zasady defibrylacji, wybrane stany zagrożenia życia a także postępowanie w urazach ciała jak oparzenia, krwotok czy uraz kręgosłupa. Zajęcia kończą się egzaminem. Dla wszystkich, którzy pozytywnie zakończą szkolenie zostaną wręczone certyfikaty. Wszystko po to, by w sytuacjach zagrożenia życia pomagać poszkodowanym, nie bezradnie czekać na pomoc służb ratunkowych, bo właśnie tych kilka minut może decydować o ich życiu.