Stacje pomiarowe dla mieszkańców Świdnika.

Dzisiaj uruchomiliśmy kolejną stację do monitoringu powietrza w Świdniku. Została umieszczona na budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego. Wyniki online są dostępne razem z wcześniej już uruchomioną stacją obok Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Hryniewicza.

 

               Pierwszą stację do pomiarów pyłów w powietrzu uruchomiliśmy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia przy ul. Hryniewicza obok miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku. Na naszej stronie internetowej w zakładce „ochrona środowiska” możemy sprawdzić nie tylko jaki jest poziom pyłów PM10 czy PM2,5, ale też ustalić poziom dwutlenku węgla czy szkodliwych lotnych związków organicznych VOC. W tej zakładce są dostępne też informacje dotyczące aktualnej temperatury powietrza, wilgotności, punktu rosy a także ciśnienia atmosferycznego.

               Kolor czcionki stężenia pyłów zmienia się automatycznie w zależności od poziomu zagrożenia. Gdy stężenia pyłów są bezpieczne dla naszego zdrowia wtedy wyświetlają się w kolorze zielonym. Żółty informuje nas o potencjalnym zagrożeniu i potrzebie monitorowania jego stanu. Gdy wskaźniki zapalą się na czerwono powinniśmy w znacznym stopniu ograniczyć wychodzenie z pomieszczeń, gdyż dłuższe przebywanie na powietrzu może spowodować szkody dla naszego zdrowia. W przypadku gdy wskaźniki zapalą się w kolorze czarnym powinniśmy praktycznie nie wychodzić z domu, a ewentualnie wyjście ograniczyć do niezbędnych sytuacji.

               Warto przypomnieć, że najbardziej narażone na działania szkodliwych pyłów są dzieci, a także osoby w podeszłym wieku lub chore. W szczególności powinny dbać o siebie osoby z chorobami płuc, astmy, alergii itp.

               Mamy nadzieję, że nasze informacje okażą się przydatne, a w sytuacjach gdy dojdzie do niebezpiecznych stężeń powietrza w porę zadbamy o zdrowie własne jak i swoich najbliższych.

               By nie przyczyniać się do powstania smogu starajmy się używać do ogrzewania substancji o wysokiej klasie spalania, a także rozpalać w kotłach w taki sposób, by nie emitować dużej ilości pyłów np. poprzez rozpalanie od góry (oczywiście gdy jest to technicznie możliwe).