Apelujemy o porządek!

Strażnicy miejscy otrzymują zgłoszenia o podrzuceniach śmieci w miejscach gdzie do końca listopada były wystawione kontenery na odpady zielone. Przestrzegamy, że miejsca te będziemy monitorować. Za zaśmiecanie grozi mandat karny do 500 złotych.

Kontenery na odpady zielone były wystawiane od kwietnia do końca listopada na wyznaczonych wcześniej miejscach i były dodatkowym elementem gospodarki odpadami prowadzonym przez Urząd Miejski w Świdniku, by pomóc mieszkańcom gminy w uprzątnięciu swoich gospodarstw domowych.

Obecnie w okresie zimowym odpady tzw. zielone należy gromadzić w workach w kolorze brązowym i przekazać je zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Przypominamy: trawę, chwasty, liście, gałęzie drzew i krzewów wrzucamy do pojemników lub worków w kolorze brązowym. Nie możemy natomiast wrzucać odpadów po owocach czy warzywach, resztek pożywienia, odchodów zwierzęcych, popiołu, roślin zaatakowanych chorobami.

Przypominamy, że odpady tzw. zielone w workach zabierane są z domów jednorodzinnych raz w miesiącu (worki należy wystawić w dniu odbioru odpadów), a odpady z domów o zabudowie wielorodzinnej odbierane są w poniedziałki, środy i piątki.

Apelujemy zatem o zachowanie porządku i niepodrzucanie śmieci w miejscach, gdzie do tej pory były kontenery. W związku z tym, że już kilka razy interweniowaliśmy w tej sprawie, miejsca gdzie są podrzucane odpady objęliśmy monitoringiem. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia lub zaśmiecenia miejsca publicznego, sprawca wykroczenia może być ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.