Apelujemy o porządek!

Strażnicy miejscy otrzymują zgłoszenia o podrzuceniach śmieci w miejscach gdzie do końca listopada były wystawione kontenery na odpady zielone. Przestrzegamy, że miejsca te będziemy monitorować. Za zaśmiecanie grozi mandat karny […]