Pierwsze pomiary powietrza przez Eko-Patrol!

Pierwsze pomiary powietrza na terenie miasta Świdnik nie napawają optymizmem. Z uwagi na nie sprzyjające warunki atmosferyczne nad miastem utrzymują się wysokie stężenia pyłów spowodowane uruchomieniem kotłów grzewczych opalanych węglem i miałem węglowym. Im niższy teren względem poziomu morza tym stężenie pyłów większe. Na szczęście nie zarejestrowano spalania substancji szkodliwych określanych jako odpady lub też emisja ich w powietrzu utrzymuje się na niewielkim poziomie.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przeprowadzonych pomiarów: