25 lat minęło! Uroczystości w Świdniku.

4 października 2017 roku świętowaliśmy powstanie Straży Miejskiej w Świdniku. Były awanse, odznaczenia, podziękowania, wspomnienia i plany na przyszłość. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela, a zakończyły konsumpcją smacznego tortu w Miejskim Ośrodku Kultury. Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia na wspólne świętowanie i życzenia.

              Straż Miejska w Świdniku została utworzona, jako jedna z pierwszych w Polsce. Nabór w drodze konkursu rozpoczął się jeszcze jesienią 1991 roku. Wiosną 1992 roku po uchwale Rady Miejskiej w Świdniku i zarządzeniu Burmistrza Miasta Świdnik utworzono w strukturach urzędu Straż Miejską w Świdniku. Po przeszkoleniu przez policjantów pierwsze patrole ruszyły na ulicach miasta w maju 1992 roku. Reakcje mieszkańców były rożne. Obecnie mieszkańcy Świdnika przyzwyczaili się do obecności strażników w mieście, którzy często niosą im pomoc w różnych sytuacjach. Od interwencji w przypadkach blokowania wyjazdu z garażu, pomoc przy odpaleniu samochodu, poprzez wsparcie Policji przy zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez czy uroczystości czy też edukacji prewencyjnej od najmłodszych do najstarszych. Strażnicy przez 24 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu zajmują się monitoringiem miejskim. Powstał on 15 lat temu, jako jeden z pierwszych i ciągle jest udoskonalany i rozbudowywany. Przez ostatnie 25 lat dużo się zmieniło. Były, zatem powody do świętowania i wspominania tych dobrych chwil określanych sukcesami, czy też wyciągania wniosków z porażek, których na szczęcie było niewiele.

              Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, której przewodniczył ks. kanonik Leszek Surma, koncelebrowanej z ks. seniorem Tadeuszem Nowakiem i ks. Krzysztofem Czerwińskim.  Po uroczystościach kościelnych przyszedł czas na uroczysty apel, który odbył się w Sali Kameralnej MOK w Świdniku. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez d-cę uroczystości Burmistrzowi Miasta Świdnik Waldemarowi Jaksonowi. Po wprowadzeniu sztandaru Urzędu Miejskiego i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przyszedł czas na awanse i odznaczenia oraz podziękowania. Awanse na stanowisko starszego inspektora otrzymała Justyna Kołb-Sielecka i Marcin Szkudziński, na stanowisko młodszego specjalisty Michał Wymiatał, a starszego strażnika Rafał Filipek.

              Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Świdniku Januszem Królikiem wręczyli medale Bene Morenti Civitati strażnikom, którzy od 25 lat służą w tej formacji, czyli od jej powstania. Medale otrzymali starsi inspektorzy Ryszard Borowiec, Andrzej Gumienniak, Robert Hermanowski, Marek Kamieniobrodzki, Andrzej Łysiak i Stanisław Wierzchoń.

              Strażnicy przyznali cztery podziękowania wraz ze specjalnie wydanymi na ten jubileusz medalami. Kapituła straży przyznała je obecnemu posłowi Arturowi Soboniowi, który przez wiele lat jako sekretarz miasta nadzorował strażników, burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi, który od 19 lat wspiera straż i nadaje kierunki jej rozwoju, insp. Grzegorzowi Hołubowi – komendantowi powiatowemu Policji w Świdniku, który przez wiele lat swojej służby współpracował ze strażą na różnych płaszczyznach oraz Alfredowi Bondosowi – radnemu, który jako jedyny radny tej kadencji brał udział w sesji powołującej straż w 1992 roku, a obecnie dba o porządek na terenie miasta, jako przewodniczący komisji w zakresie porządku i bezpieczeństwa.

              W czasie apelu były też podziękowania od zaproszonych gości za wieloletnią współpracę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i świętowali razem z nami. Były też wspomnienia dzięki zachowanym dokumentom i fotografii z przed lat. Uroczystości zakończyły się koncertem Weroniki Boczek z zespołem, który był prawdziwą ucztą duchową dla zgromadzonej widowni. Na koniec przyszedł czas na jubileuszowy tort, którym ze smakiem raczyli się zaproszeni goście.

              Warto też wspomnieć, że tego dnia nie tylko świętowaliśmy. O godz. 12.00 odbyło się spotkanie dr Mariusza Sokołowskiego z seniorami. W czasie jego trwania były rzecznik Policji uczył uczestników bezpiecznych zachowań i przestrzegał jak nie zostać ofiarą przestępstwa. Dzięki transmisji spotkania przez Radio Lublin porady te mogły trafić do szerokiego grona słuchaczy. A wszystko to w ramach rządowego projektu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, który gmina Świdnik realizuje w ramach programu „Widzę-Reaguję”, dofinansowanego przez MSWiA w kwocie 100 tys. złotych. Ten program przewiduje edukację dzieci i młodzieży, a także właśnie osób starszych. Przewiduje się też rozbudowę monitoringu miejskiego i specjalne oznaczenia przejść dla pieszych wpływające na ich bezpieczeństwo. Program ten jest realizowany przez wiele podmiotów, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i edukację.