Dzień bez śmiecenia – dbajmy o swoją okolicę!

11 maja to szczególny dzień w którym przypominamy o zachowaniu czystości w swoim otoczeniu i segregowaniu odpadów. Dzień bez Śmiecenia – World non-waste Day to pomysł młodych ludzi z kilkunastu krajów na świecie na ochronę środowiska. Zachęcamy do dbania o nasze środowisko, o segregowanie odpadów o reagowanie na zagrożenia, a jednocześnie ostrzegamy przed odpowiedzialnością za wykroczenia.

 

            Dzień 11 maja to kolejna okazja, by przypomnieć o zasadach związanych z ochroną środowiska, segregacją odpadów, sprzątaniu po swoim psie czy też przypomnienie sobie naszej wiedzy na temat gospodarki odpadami.

            Pomimo ciągłej edukacji i podnoszonej świadomości społecznej w tym zakresie Straż Miejska w Świdniku ciągle otrzymuje zgłoszenia, dotyczące nielegalnych wysypisk śmieci, nieodpowiedniej segregacji, podrzucaniem śmieci przez osoby nie posiadające z gminą umowy, czy też po prostu z pospolitym zaśmiecaniem miasta.

            Przypominamy, że dzięki segregacji śmieci, chronimy środowisko naturalne. Dzięki segregacji ponownie wykorzystujemy odpady np. szklane w 100%, ograniczamy emisje substancji szkodliwych, i zużycie energii. Zbierając makulaturę chronimy drzewa, segregując butelki plastikowe oszczędzamy ropę naftową, a oddając do recyklingu metalowe puszki lub inne odpady mamy rudę żelaza lub boksyt.

            Jednocześnie ostrzegamy, że poprzez zaśmiecanie możemy narazić na straty nie tylko środowisko naturalne ale też swój budżet domowy. Za zaśmiecanie grozi bowiem grzywna do wysokości 500 złotych albo kara nagany. Dotyczy to też wszelkich spraw porządkowych związanych ze stosowaniem prawa miejscowego. Przekonał się o tym m.in. mieszkaniec gminy Mełgiew, który przywiózł swoje odpady do Świdnika i porzucił je przy ul. Olimpijczyków. Dzięki prawidłowej reakcji przypadkowego świadka, który sfotografował to zdarzenie i przesłał materiał do odpowiedzialnego na ochronę środowiska specjalisty z Urzędu Miejskiego w Świdniku, strażnicy miejscy namierzyli sprawcę wykroczenia. Przyznał się do popełnionego wykroczenia. Sprawa trafi do Sądu. W innych przypadkach zaśmiecania tylko w tym roku strażnicy nałożyli siedem mandatów karnych. Jeszcze raz przypominamy w zakładce „Ochrona środowiska” na naszej stronie internetowej zawarte są informacje jakie zasady obowiązują w zakresie segregacji śmieci w naszej gminie, jak je gromadzić, gdzie się ich pozbyć itd. Po prostu dbajmy o nasze środowisko!