Zgłoś strażnikom interwencję sms-em.

Straż Miejska w Świdniku uruchomiła dziś możliwość zgłaszania interwencji sms-em. Na telefon +48 697 300 123 osoby niedosłyszące czy głuchonieme będą mogły zgłaszać interwencję
i poprosić o pomoc strażników miejskich. Interwencje dotyczą tylko terenu gminy Świdnik.

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom środowisk osób niedosłyszących i głuchoniemych Straż Miejska w Świdniku uruchamia specjalny numer telefonu komórkowego. Pod nr telefonu +48 697 300 123 dyżurny będzie całodobowo przyjmował zgłoszenia od osób, które będą potrzebowały pomocy strażników miejskich. Pod ten numer mogą oczywiście zgłaszać też interwencje inne osoby, które nie mają komfortu czy też  możliwości w danym momencie przeprowadzenia zwykłej rozmowy ze względu na okoliczności.

Jednocześnie informujemy, że nie jest to numer bezpłatny, a koszt połączenia uzależniony jest od taryfy operatora.

Przypominamy, że z dyżurnym Straży Miejskiej w Świdniku możemy się połączyć wybierając dotychczas funkcjonujące  numery telefonu tj. alarmowy 986 lub stacjonarny (81) 751 41 30.

Przy okazji przypominamy, że każda osoba, która wykorzysta powyższe numery telefonów w sposób złośliwy dla żartu lub wywołując fałszywy alarm może narazić się na odpowiedzialność karną.